CYBER CRIME INVESTIGATION BUREAU

Information

การรับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษ และการสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 287/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เรื่องการรับคำร้องทุกข์ และการสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ใจความว่า ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552

Read More »

Don’t get trapped by OTP phishing!

No one cares about your OTPs, except the SCAMMERS.OTPs are only be acquired after requesting them to access service providers such as the banks or your social media accounts. OTPs are these online criminals’ access to withdraw your money or have your social media account compromised. Be alert and pay attention! Don’t become one of their victims. Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Recent News Follow Us

Read More »

5 Commonly Hacked Passwords by #someonearoundyou

Unsurprisingly, betrayal can happen by #someonearoundyou. As you know, the worst password choices ever are numbers in sequential or repetitive order. #cyberscams are common yet threatening. But what hurts you the most is the fact that these frauds might be committed by someone around you. Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Recent News Follow Us

Read More »

Fake News หลอกปลดหนี้ให้ชาวนา ชาวไร่

#ยกหนี้ให้เกษตรกร ไม่มีจริงนะ อย่าเผลอคลิกกรอกข้อมูลเด็ดขาด เตือนภัย ! คนร้ายส่งลิงค์ผ่านทาง sms หรือ ลิงค์แปะตามโซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อหลอกให้เรากรอกข้อมูลลงไป หากสงสัยสามารถสอบถามธนาคารสาขาที่เรามีหนี้สินก่อนนะ Recent News ติดตามเรา

Read More »

ข่าวดี! สำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ สามารถลงทะเบียนร้านค้าไว้กับตำรวจ

ปัญหา ลูกค้าไม่ไว้ใจ โอนเงินไปแล้วจะโกงหรือเปล่า ตำรวจไซเบอร์ เปิดโอกาสให้ “ผู้ขาย” ได้ยืนยันตัวตน กับเจ้าหน้าที่ ก่อนสามารถนำหลักฐาน ไปอ้างอิงกับผู้ขายว่า มีตัวตนจริงได้ ข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ เราสามารถลงทะเบียนร้านค้าของเราไว้กับตำรวจเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านเราได้แล้วนะครับ ส่วนผู้ซื้อ ก็สามารถตรวจสอบรายชื่อร้านที่ลงทะเบียนไว้แล้วเพื่อความมั่นใจยิ่งขึ้นในการซื้อของออนไลน์ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ลงทะเบียนกับตำรวจไซเบอร์ผ่านช่องทาง Trust.HighTechcrime.org ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องแสดงหลักฐานอะไร ให้ยืนยันตัวตนกับตำรวจไซเบอร์ และจะได้มีรายชื่อโชว์ที่หน้าเว็บนำไปอ้างอิงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อได้อย่างแน่นอน https://www.youtube.com/watch?v=hWHj79EpBH8 Recent News ติดตามเรา

Read More »
Government Procurement Announcement Via E-GP
RSS กรมบัญชีกลาง
Cyber Crime Warning